Lời Ngỏ

Vui hè 2014 cùng Sông Thu- Những phần quà tuyệt vời - Giảm học phí - Tặng đàn - Tặng khóa học - Tặng môn học

 

Hot news
Danh mục nhạc cụ
Khóa học mới
 • THỜI GIAN: Mỗi khóa học 2 tháng,  Tuần 2 buổi học viên tự chọn, 60-90 phút mỗi buổi.

                            lớp từ 1 hoặc 2 hoc viên trong 1 giờ học. 

   Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. 

  Chương trình học phù hợp với nguyện vọng và khả năng của từng Học viên. Hoc viên được học thêm các môn bổ trợ như nhạc lý, xướng âm, và đàn Ghi-ta miễn phí.

 • THỜI GIAN: 3 tháng/ khóa, 2 buổi/ tuần, 60phút/ buổi ( Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ học phù hợp, tối từ 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 4 Học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Chiều từ 17h-21h. các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/ tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng 8h-11h, chiều 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 5 học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng, thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h.

 • THỜI GIAN HỌC: Khóa 3 tháng. thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 2 tháng

  Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60-90 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động) hoặc HV có thể đăng ký các lớp ngoài giờ trên
   

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo messager :
Yahoo 1:
Yahoo 1:
Liên hệ : 08.2236.1386

Hotline: 0123456.6138                                        
Email: songthu@amnhacsongthu.vn

           vptv.amnhacsongthu@gmail.com